Warunki gwarancji

Warunki gwarancji

1. Warunki

1.1 Gwarancja na maszyny Kovax obejmuje wady materiałowe i produkcyjne.

1.2 Kovax gwarantuje standardową roczną gwarancję obejmującą części zużywające się.

1.3 Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu użytkownika końcowego / klienta.

1.4 Gwarancja obowiązuje w oparciu o normalne użytkowanie.

1.5 Certyfikaty gwarancyjne zależą od urządzenia i użytkownika końcowego / klienta; każda maszyna musi być zarejestrowana osobno. Gwarancja jest powiązana z numerem seryjnym urządzenia i użytkownikiem końcowym / klientem, który jest właścicielem urządzenia.

1.6 Rejestracja i dodatkowa gwarancja nie mogą zostać przeniesione na inną maszynę lub użytkownika końcowego / firmę.

1.7 Na dodatkowe dwa lata gwarancji urządzenie musi zostać zarejestrowane przez użytkownika końcowego / klienta w ciągu 30 dni od zakupu.

1.8 Okres gwarancji na maszyny Kovax jest ograniczony do trzech lat, kiedy maszyna jest zarejestrowana online na stronie Kovax.

1.9 Części, które zostały naprawione / wymienione w autoryzowanym serwisie Kovax w okresie 1 + 2-letniej gwarancji, objęte są trzymiesięczną gwarancją. Naprawa lub wymiana części zamiennych nie spowoduje przedłużenia okresu gwarancji; oryginalny okres gwarancji nadal obowiązuje.

2. Wyłączenia i ograniczenia

2.1 Ogólne warunki gwarancji nie dotyczą wadliwych maszyn Kovax, które wykazują uszkodzenia lub usterki spowodowane jednym z następujących czynników:

  1. nadużycie,
  2. zaniedbanie użytkowania lub konserwacji,
  3. wypadki,
  4. narażenie na ekstremalne temperatury,
  5. kwasy,
  6. woda,
  7. nieodpowiednie miejsce do przechowywania,
  8. nadmierne uderzenia lub szkody transportowe.

2.2 Wady spowodowane częściami zamiennymi, akcesoriami lub komponentami innymi niż oryginalne części zamienne lub akcesoria Kovax.

2.3 Narzędzia pneumatyczne stosowane z niefiltrowanym powietrzem lub bez smarowania.

2.4 Normalne zużycie, takie jak: podkładka, uszczelnienie, osłona, wirnik, łopatki, układ wydechowy, tłumik, łożyska, szczotki węglowe lub kabel zasilający. (nie są objęte w 2. i 3. roku gwarancji)

2.5 Narzędzia, które zostały zmodyfikowane, naprawione lub podjęto próbę naprawy (przez inny niż autoryzowany personel serwisowy Kovax), częściowo lub całkowicie zdemontowane.

2.6 Uszkodzenie maszyn elektrycznych spowodowane użyciem go z inną podkładką inną niż zalecana przez Kovax.

2.7 Wszelkie szkody spowodowane przez zbieranie kurzu spowodowane zaniedbaniem użytkowania lub konserwacji. (wszystkie kanały powietrzne i obszary pod osłonami powinny być regularnie wydmuchiwane suchym sprężonym powietrzem)

2.8 Niniejsza gwarancja nie obejmuje rekompensat za przestoje, straty produkcyjne, obrażenia lub szkody majątkowe.

3. Roszczenie gwarancyjne

3.1 Roszczenia gwarancyjne może zgłaszać wyłącznie uznany dealer Kovax, do którego maszyna została przekazana, w imieniu użytkownika końcowego / klienta.

3.2 Roszczenie gwarancyjne należy złożyć jak najszybciej, w okresie gwarancyjnym.

3.3 Do zgłoszenia naprawy gwarancyjnej należy dołączyć ważny dowód zakupu lub fakturę.