Warunki gwarancji

Warunki gwarancji

Unikalna gwarancja w pierwszym roku

W pierwszym roku Kovax oferuję najszerszą gwarancję na maszyny na rynku. W odróżnieniu od konkurencji Kovax gwarantuje standardową roczną gwarancję obejmującą również części zużywające się, które zwykle są wyłączone z gwarancji. W Kovax robimy to inaczej, ponieważ marka Kovax oznacza wysoką jakość, co oznacza, że ​​maszyny powinny pracować przez rok lub dłużej bez wad.

+ 2 lata dodatkowej gwarancji

Oprócz standardowej gwarancji oferujemy użytkownikom końcowym / klientom możliwość przedłużenia okresu gwarancji o 2 dodatkowe lata. Warunkiem jest rejestracja narzędzia na stronie Kovax. Ta dodatkowa gwarancja nie obejmuje części zużywających się, takich jak: podkładka, uszczelka zrywająca, osłona, wirnik, łopatki, układ wydechowy, tłumik, łożyska, szczotki węglowe lub kabel zasilający.

Jeśli wystąpi problem z maszyną Kovax objętą niniejszymi warunkami gwarancji, a przyczyną problemu jest wada produkcyjna lub materiałowa; Kovax bezpłatnie naprawi lub wymieni urządzenie zgodnie z warunkami gwarancji podanymi tutaj. Aby zachować ważność gwarancji na maszynę, należy ją użytkować, konserwować i obsługiwać zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa i obsługi Kovax.

Link do rejestracji:

https://www.kovax.eu/warranty/

1. Warunki

1.1 Gwarancja na maszyny Kovax obejmuje wady materiałowe i produkcyjne.

1.2 Kovax gwarantuje standardową roczną gwarancję obejmującą części zużywające się.

1.3 Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu użytkownika końcowego / klienta.

1.4 Gwarancja obowiązuje w oparciu o normalne użytkowanie.

1.5 Certyfikaty gwarancyjne zależą od urządzenia i użytkownika końcowego / klienta; każda maszyna musi być zarejestrowana osobno. Gwarancja jest powiązana z numerem seryjnym urządzenia i użytkownikiem końcowym / klientem, który jest właścicielem urządzenia.

1.6 Rejestracja i dodatkowa gwarancja nie mogą zostać przeniesione na inną maszynę lub użytkownika końcowego / firmę.

1.7 Na dodatkowe dwa lata gwarancji urządzenie musi zostać zarejestrowane przez użytkownika końcowego / klienta w ciągu 30 dni od zakupu.

1.8 Okres gwarancji na maszyny Kovax jest ograniczony do trzech lat, kiedy maszyna jest zarejestrowana online na stronie Kovax.

1.9 Części, które zostały naprawione / wymienione w autoryzowanym serwisie Kovax w okresie 1 + 2-letniej gwarancji, objęte są trzymiesięczną gwarancją. Naprawa lub wymiana części zamiennych nie spowoduje przedłużenia okresu gwarancji; oryginalny okres gwarancji nadal obowiązuje.

2. Wyłączenia i ograniczenia

2.1 Ogólne warunki gwarancji nie dotyczą wadliwych maszyn Kovax, które wykazują uszkodzenia lub usterki spowodowane jednym z następujących czynników:

  1. nadużycie,
  2. zaniedbanie użytkowania lub konserwacji,
  3. wypadki,
  4. narażenie na ekstremalne temperatury,
  5. kwasy,
  6. woda,
  7. nieodpowiednie miejsce do przechowywania,
  8. nadmierne uderzenia lub szkody transportowe.

2.2 Wady spowodowane częściami zamiennymi, akcesoriami lub komponentami innymi niż oryginalne części zamienne lub akcesoria Kovax.

2.3 Narzędzia pneumatyczne stosowane z niefiltrowanym powietrzem lub bez smarowania.

2.4 Normalne zużycie, takie jak: podkładka, uszczelnienie, osłona, wirnik, łopatki, układ wydechowy, tłumik, łożyska, szczotki węglowe lub kabel zasilający. (nie są objęte w 2. i 3. roku gwarancji)

2.5 Narzędzia, które zostały zmodyfikowane, naprawione lub podjęto próbę naprawy (przez inny niż autoryzowany personel serwisowy Kovax), częściowo lub całkowicie zdemontowane.

2.6 Uszkodzenie maszyn elektrycznych spowodowane użyciem go z inną podkładką inną niż zalecana przez Kovax.

2.7 Wszelkie szkody spowodowane przez zbieranie kurzu spowodowane zaniedbaniem użytkowania lub konserwacji. (wszystkie kanały powietrzne i obszary pod osłonami powinny być regularnie wydmuchiwane suchym sprężonym powietrzem)

2.8 Niniejsza gwarancja nie obejmuje rekompensat za przestoje, straty produkcyjne, obrażenia lub szkody majątkowe.

2.9 ProMa-X Air 150 (910-0600), ProMa-X Air Sheet (910-0650 oraz 910-0660) nie są objęte gwarancją w przypadku zastosowań przemysłowych.

3. Roszczenie gwarancyjne

3.1 Roszczenia gwarancyjne może zgłaszać wyłącznie uznany dealer Kovax, do którego maszyna została przekazana, w imieniu użytkownika końcowego / klienta.

3.2 Roszczenie gwarancyjne należy złożyć jak najszybciej, w okresie gwarancyjnym.

3.3 Do zgłoszenia naprawy gwarancyjnej należy dołączyć ważny dowód zakupu lub fakturę.